ESD

ESD

Wat is ESD?

ESD staat voor Electro Static Discharge. Dit is de statische lading die chips, halfgeleiders en andere gevoelige elektronische componenten kan beschadigen. Een ESD keurmerk zorgt ervoor dat dit voorkomen wordt en geeft aan dat een omgeving ESD Practise Proof is. Dit houdt in dat alle risico factoren voor statische elektriciteit worden uitgebannen. Dit is zeer belangrijk  vanwege de verregaande integratie waardoor elektronische componenten steeds gevoeliger worden voor schade door elektrostatische lading.

ESD preventie Forto
Het is belangrijk om met een goed preventie beleid tot de juiste oplossingen te komen en zorg te dragen voor een veilige ESD Practice Proof omgeving. Forto heeft reeds bij vele bedrijven voor een ESD Practice Proof omgeving gezorgd en maakt gebruik van een beproefde methode door jarenlange ervaring van deskundigen. Om tot de juiste omstandigheden te komen maken we gebruik van een draaiboek waarbij we alle relevante factoren en risico’s in kaart brengen. Als eerste  moet er een analyse worden gemaakt van de ESD-omgeving. Daarbij horen onder andere het maken van een zone-indeling, het definiëren  van preventieve maatregelen en stellen van prioriteiten. Medewerkers dienen over de juiste materialen te kunnen beschikken en om goed ingespeeld te zijn op ESD-omgevingen moeten de medewerkers op de juiste wijze worden geïnstrueerd.

ESD normen en Forto
De praktijk wijst uit, dat de normen op het gebied van statische elektriciteit vaak te theoretisch zijn. Dit houdt in dat de theoretisch normen niet altijd voldoende blijken te zijn. Dit komt door de complexiteit en veelheid van regels. Forto heeft op basis van 25 jaar ervaring zelf praktijknormen ontwikkeld die zich hebben bewezen. Wanneer aan deze normen wordt voldaan, wordt het keurmerk ESD Practice Proof verkregen.

Voor meer informatie over de ESD praktijknormen en informatie over de werkwijze van Forto in het algemeen kunt u het artikel ESD-veilig werken noodzakelijk voor productie en assemblage hier downloaden.

ES Scan
Om te inventariseren hoe het er binnen uw bedrijfsomgeving voorstaat met elektrostatische ladingen verrichten wij de Elektrostatische Scan (ES Scan).

Wilt u weten hoe het er in uw bedrijf voorstaat met elektrostatische ladingen, dan adviseren wij een Elektro Statische Scan (ES Scan).

Bij een Elektro Statische Scan worden de diverse componenten in de werkomgeving in kaart gebracht. Zo ontstaat een goed beeld van de schakels in de keten die verantwoordelijk zijn voor elektrostatische oplading. Met de juiste meettechnieken en correcte interpretatie bieden wij oplossingen aan. Opdrachtgevers krijgen zo een goed beeld van kosten en opbrengsten bij aanpassingen van de werkomgeving.
Bij een ES Scan brengt Forto alle oorzaken van ESD in kaart. Medewerkers, apparatuur, hulpmiddelen en de combinaties daarvan worden gecontroleerd. Afhankelijk van de te beoordelen oppervlakte duurt dit een halve tot een hele dag. Alle bevindingen en oplossingen worden in een rapport gezet. Naar aanleiding van dit rapport kunnen de vereiste stappen worden ondernomen.

ESD workshop en training
Om in de praktijk goed en functioneel in een ESD Practice Proof omgeving te werken biedt Forto de workshop ESD Practice Proof aan. Deze workshop is bedoeld voor leidinggevenden waarin als kern van de workshop een gedragscode wordt opgesteld die van toepassing is op het bedrijf. In een andere training wordt deze gedragscode aan de medewerkers overgebracht, waarbij ze de benodigde informatie krijgen om de gedragscode in de praktijk te kunnen brengen. De training wordt ondersteund met demonstraties om de informatie duidelijk over te brengen.

De opgestelde gedragscode wordt in een training aan de medewerkers overgebracht. Forto zet hiervoor praktische middelen in zodat medewerkers kunnen zien wat het effect is van hun training. Nadat medewerkers een examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen ze het certificaat ESD Practice Proof.

Ook op het gebied van Persoonlijke Beschermingsmiddelen biedt Forto een training en demonstratie aan. Deze demonstratie geeft de mogelijkheid de juiste beslissingen te nemen op het gebied van te ondernemen stappen met ESD kleding.

ESD en de elektronica industrie
Het probleem van statische elektriciteit is de schade voor producten die wordt opgelopen bij het  productie en assemblage proces. Vooral in de elektronica- industrie is een ESD veilige omgeving van groot belang.

De factor mens is de grootste risico factor op het gebied van statische ladingen. Zelfs zonder fysiek contact kunnen personen al zoveel lading overbrengen op bijvoorbeeld chips, dat gevoelige componenten doorbranden. Door de voortschrijdende integratie van componenten en miniaturisering groeit ook het risico van ESD. Hierbij zit oncontroleerbare factor van ESD vooral in de chips die latent slecht zijn. Deze chips raken pas defect als de apparatuur met zulke chips bij de klant staat.

Seminar: ESD-oplossingen voor uw praktijk

Bij deze nodigen wij u uit voor een seminar over ESD-oplossingen voor uw praktijk. In de praktijk merken onze consultants, dat de ESD-normen geen garantie bieden voor goede bescherming van uw elektronische componenten. En mocht dat al zo zijn bij een nieuwe vloer, hoe zit het dan na jaren schoonmaken en onderhoud? En vernieuwen of opwaarderen, hoe gaat dat? En hoe richt ik een ESD-veilige werkplek in?

Tijdens de seminar krijgt u waardevolle informatie en krijgt u de kans actief deel te nemen aan de discussies en met collega’s van andere organisaties van gedachten te wisselen. Ook zullen wij u confronteren met de illusie van antistatisch. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Om uitwisseling van meningen te stimuleren, accepteren wij maximaal 10 aanmeldingen per seminar (max. 2 per bedrijf).

Deze bijeenkomst is interessant voor b.v. inkopers, (Hoofd) Facilitaire Dienst, (Hoofd) Technische Dienst, (Hoofd) Quality Assurance, aannemers of Project Managers.


Programma ochtend seminar

Vanaf 9:30 Ontvangst

Opening door René Mijling van DRT

Een ESD-vloer in de praktijk: van specificaties tot onderhoud door René Mijling, DRT.

De normen voor ESD-vloeren en de praktische waarde ervan  Jos de Haas, Forto.

Praktijk, diverse metingen met vergelijkingen, Jos de Haas, Forto Discussie, vragen, etc.

Inrichting van technische werkplekken en ESD veilig werken in ESD- en Cleanroomruimtes Thom van Veenendaal, Stature  

Projectvideo van een nieuwe ontwikkeling: renovatie / make over van marmoleum. DRT

14:00 uur einde.


Aanmelden kan telefonisch via 077-4769500 Jan Hendrikx Manager ATEX-ESD