Wat is ATEX?

Wat is ATEX?

ATEX staat voor de wetgeving met betrekking tot  Atmospheres Explosives. Atmospheres Explosives zijn bedrijfsomgevingen waar door de atmosfeer gevaar bestaat voor explosies. Dit gevaar ontstaat door een risico van het ontstaan van een explosieve atmosfeer. Een explosieve atmosfeer kan ontstaan op verschillende manieren. Een vonkje dat door een persoon wordt overgebracht, denk aan een statisch schokje bij het vastpakken van een klink, kan voldoende aanleiding zijn. De meest voorkomende varianten explosieve atmosferen zijn atmosferen met gevaar voor stofexplosies, nevelexplosies en gasexplosies. Deze varianten kunnen in verschillende uiteenlopende bedrijfscategorieën voorkomen.

Lees meer>>